Veneen sähköjärjestelmät

Veneen sähköjärjestelmät osana katsastusta

2021 Teemana on veneen sähköjärjestelmät ja joitain uusia vaatimuksia on tullut. Alla listattuna pääkohtia joihin veneen omistajan tulisi kiinnittää eritystä huomiota tarvittaessa yhdessä katsastajan kanssa.

Pienoisjännitejärjestelmät  alle 120 vdc

  • Pääkytkimien sijainti, vapaa pääsy sinne
  • Sulakkeet ja varasulakkeet
  • Toimiminen vika ja hätätilanteessa
  • Navigointi elektronisten navigointilaitteiden sammuttua
  • Sähkökaaviot ja niiden ajantasaisuus. Vaatimus CE merkityssä veneessä.

Lisäksi kipparin olisi hyvä osata esim.

  • Apuvirran antaminen turvallisesti, akun irroitus/ vaihto
  • Sulakkeen vaihto

 

Uusia ja tulevia vaatimuksia

Sähkökaavio

Alla esimerkki sähkökaaviosta joka on aivan yksinkertaisimmasta järjestelmästä Yamarin 46SC avoveneestä. Veneestä olisi hyvä löytyä kaavio edes tällä tasolla laadittuna.

Pienjännitejärjestelmät 230 AC eli maasähkö

  • Kaikki asennus ja huoltotyöt ovat luvanvaraisia. Velvoittavat määräykset asennusajankohdan mukaan. Käyttöönottomittauspöytäkirja/ asennustodistus vaaditaan. Koskee myös valmiina myytäviä maasähkösarjoja.
  • Katsastaja ja veneenomistaja voi tehdä vain visuaalisen tarkistuksen laitteistoon/ kaapelointiin ja testata vikavirtasuojan toimivuuden TEST painiketta painamalla.
  • Katsastaja ei yleensä ole sähköalan ammattilainen ja vaikka olisikin, ei ole velvollinen tarkastamaan laitteistoa katsastuksen puitteissa omistajan hyväksi.

Asentajan pätevyydet koskien kaikkia 230 AC asennuksia (myös esim. kotiin tilattavat isommat sähkötyöt, yli 1 ryhmään kohdistuvat)

Tukesin sivuilta voi käydä tarkistamassa onko sähköasentajalla/ urakoitsijalla urakointilupia ja onko oikeuksia täyttää ja allekirjoittaa käyttöönottomittauspöytäkirja.

Linkki https://rekisterit.tukes.fi/toiminnanharjoittajat

Terveisin Mika Latvasto