Vartiointi

Vartiointi

1. Jokaisella venepaikan haltijalla on velvollisuus osallistua vartiointiin SAVK:n alueella, satamassa ja telakoilla.

2. Vartiovuorot  jaetaan venepaikkajaon yhteydessä ja julkaistaan listalla kerhorakennuksen ilmoitustaululla (sisällä).

3. Koska paikkajakoon tulee usein muutoksia vielä listojen julkaisemisen jälkeen, muuttuu vartiovuorot vastaavasti. Jos siis paikkasi suhteen on tapahtunut muutoksia (olet saanut paikan, vaihtanut tai luopunut siitä) kevään aikana, tarkista toimistolta muutokset vartiovuorossa. Selonottovelvollisuus on paikan haltijalla.

4. Katso vartioinnin alkamis- ja päättymisajat vartio-ohje kohdasta (vain jäsenille – osiossa).

5. Vartijan tulee olla kerhon täysi‐ikäinen jäsen tai sellaisen täysi‐ikäinen perheenjäsen. Vartiotuurauksia tekevien henkilöiden tulee täyttää tämä sama ehto. Tuurauksia tekevien on ilmoitettava siitä kerhon toimistolle ennen tuurauksiin ryhtymistä. Lista kerhon hyväksymistä tuuraajista on saatavilla toimistolta ja nähtävissä ilmoitustaululla.

6. Vartijan tulee pitää vartiokirjaa yön tapahtumista kellonaikoineen, alkaen saapumismerkinnästä ja päättyen poistumismerkintään. Veneissä yöpyvien tulee ilmoittautua vartiomiehelle vartiovuoron alkaessa ja ne merkitään vartiokirjaan.

7. Vartiomiehen tulee vartioon saavuttuaan ilmoittautua vartiotarkastajalle kerhon pöytäpuhelimesta soittamalla. Kulloinkin tarkastusvuorossa olevan vartiotarkastajan nimi ja puhelinnumero löytyy kerhorakennuksessa olevasta listasta. Vartiotarkastajalta saa tarvittaessa ohjeita vartiovuoron suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

8. Vartijan tulee huolehtia kaikin tavoin kerhon ja jäsenten veneiden ja muun omaisuuden säilymisestä. Tarvittaessa tulee soittaa apua pelastuslaitokselta  tai poliisilta. Veneiden kiinnityksiä tulee tarpeen vaatiessa korjata ja veneitä suojata. Kerhon omistamien avoveneiden tyhjennys tarvittaessa kuuluu vartijan tehtäviin.

9. Sataman ja kerhorakennuksen yleiset kunnossapitotehtävät kuuluvat vartijan tehtäviin, mm. nurmikon leikkuu, jätepisteiden siisteydestä huolehtiminen, laiturien puhtaanapito ja mastonosturialueen siisteys yms.

10. Laitureilla ja telakoilla tulee kiertää tilanteen mukaan, pääsääntöisesti noin kerran tunnissa. Laitureilla liikuttaessa tulee käyttää vartijan käyttöön varattuja tai omia pelastusliivejä. Kierrosten välissä tulee seurata kameravalvonnan monitoria.

11. Vartiovuorojen vaihdoista voi sopia vapaasti. Vartiolistan mukainen vartiovuoron haltija on kuitenkin aina vastuussa siitä, että vuoro tulee hoidettua. Sama pätee tuuraajien käyttöön. Maksua vastaan vartiovuoroja tekevien tuuraajien yhteystietoja löytyy kerhon ilmoitustaululta. Varmista, että käyttämäsi tuuraaja on hyväksytty tuurausvuoroja tekemään.

12. Vartiovuoron laiminlyönnistä peritään maksu, jonka suuruuden kerhon syyskokous päättää vuosittain.

13. Vartiovuoroista saa lisätietoa toimistolta toimiston aukioloaikoina. Kaikissa vuoroihin, niiden muutoksiin tai vartioinnin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä on ratkaisuvalta toimistonhoitajalla.