Satamaohje

Satamaohje

 

1. Sarvaston Venekerho r.y. toimii Helsingin kaupungilta vuokratulla alueella. Noudata siksi sekä kaupungin, että seuran antamia ohjeita ja rajoituksia. Satama-alueen vesi- ja maantieliikennerajoituksia on ehdottomasti noudatettava.

 

2. Laituripaikan hallinnan edellytyksenä on seuran maksujen suoritus. Maksujen laiminlyönti katsotaan laituripaikasta luopumiseksi.

 

3. Laituripaikka on vene- ja henkilökohtainen eikä sitä saa edes väliaikaisesti luovuttaa toiselle. Venepaikan käyttäminen ammattimaiseen toimintaan on kielletty. Ratkaisuvalta laituripaikkoihin liittyvissä kysymyksissä on satamakapteenilla.

 

4. Jokaisella laituripaikan haltijalla on vartiointi-, talkoo- ja katsastusvelvollisuus. Veneet täytyy katsastuttaa ennen 30.6. Laituripaikan kunnon valvonta ja ensisijainen korjausvelvoite on paikan haltijalla. Korjaustyöt on tehtävä satamakapteenin ohjeiden mukaan. Mikäli Helsingin kaupunki vaatii veneisiin valvontamerkin tai tarran, on se kiinnitettävä veneeseen näkyvälle paikalle.

 

5. Laituriturvallisuudesta on jokainen vastuussa. Laitureilta löytyvät pelastusrenkaat sekä -portaat ja tulensammutin. Paikat on merkitty laitureille. Tutustu etukäteen näihin pelastuspisteisiin, jotta tiedät varmasti niiden sijainnin ja varustuksen omaan venepaikkaasi nähden.

 

6. Laitureiden portit on pidettävä suljettuina ja lukittuina. Jäsen vastaa myös vieraittensa käyttäytymisestä.

 

7. Jollien ja muun irtotavaran säilytys laitureilla on kielletty. Tavarakärryt on säilytettävä niille merkityillä paikoilla, eikä niitä saa jättää laiturille. Kärryn jättäminen laiturille naapuripaikan kohdalle on ehdottomasti kielletty.

 

8. Vene on kiinnitettävä kahdella keula- ja kahdella peräköydellä niin, että se pysyy suorassa eikä pääse kohtuuttomasti liikkumaan sivusuunnassa. Köysiä ei saa kiristää liikaa, koska tällöin peräpaalut voivat veden korkeuden laskiessa kallistua. Köysien kireys vaihtelee vedenkorkeuden mukaan ja siksi kiinnitysköysien kireyttä on valvottava.

 

Oman ja naapuriveneen suojaamiseksi veneessä on käytettävä riittävää määrää riittävän suuria lepuuttajia. Lepuuttajien määrä riippuu veneen pituudesta, mutta niitä on oltava aina vähintään neljä.

 

Jos jollia tai kumiveneitä säilytetään laituripaikalla, on ne kiinnitettävä veneen ja tolppien väliin. Mikäli jolla tai kumivene ei sinne sovi, sitä ei myöskään siellä saa säilyttää. Veneen ja laiturin välissä on jollan säilyttäminen ehdottomasti kielletty.

 

9. Sähkön ja veden käyttö normaalien huoltotoimenpiteiden yhteydessä on maksutonta vain SaVK:n jäsenille. Sähkön käyttö veneen lämmitykseen ja jatkuvaan akkujen lataukseen ei ole sallittua. Sähköjohtojen on oltava ehjät sekä ulkokäyttöön tarkoitetut. Veneen maasähköjärjestelmän ja/tai veneessä käytettävien sähkölaitteiden tulee olla vikavirtasuojalla varustettuja. Sähkön käyttäminen ja valvonta on käyttäjän vastuulla. Hän itse vastaa omista laitteistaan. Esimerkiksi akkulaturia, jossa ei ole latauksen valvontaa ei saa jättää ilman valvontaa päälle.

 

10.Veneessä yöpyminen jatkuvasti ei ole kerhon laitureissa sallittua. Kun veneessä satunnaisesti yövytään on siitä ilmoitettava vartiomiehelle vartiovuoron alkaessa.

 

11. Seura ei vastaa mistään veneelle tai sen varusteille satamassa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Mahdolliset veneiden toisille veneille aiheuttamat vahingot ovat veneiden omistajien ja heidän vakuutusyhtiöidensä keskinäisiä asioita, eikä seura ole niissä osallisena.

 

12. Veneitä ei saa säilyttää laiturissa talvikautena.

 

13. Pesuaineiden käyttöä Sarvaston lahdella tulisi välttää. Veneen pesusta, huollosta tai korjauksesta laituripaikalla ei saa aiheutua haittaa muille laiturissa oleville veneille tai henkilöille.