Talkoo-ohje

Talkoo-ohjeistus

1. KEITÄ TALKOOVELVOLLISUUS KOSKEE

Talkoisiin toivotaan kaikkien kerhon jäsenten osallistuvan, ovathan talkoilla tehtävät työt kaikkien yhteisen edun hyväksi tehtävää työtä. Tyypillisiä talkoissa tehtäviä töitä ovat mm. telakka-alueiden siivous, laiturien ja aitojen kunnostus, peräpaalujen junttaus keväisin ja kerhotalon kunnostus.

Koska kaikki eivät kuitenkaan pääse joka kerta paikalle, on talkoovelvollisuus rajattu seuraavasti;

Jokaisen laituri- tai telakkapaikan haltijan tulee osallistua  talkoisiin vuosittain. Vaadittavien talkoosuoritusten minimimäärä vahvistetaan vuosittain kauden alussa. Mikäli osallistumismerkintöjä on vähemmän kuin minimimäärä, peritään puuttuvista talkoosuorituksista vuosittain syyskokouksessa vahvistettava maksu. Poikkeustapauksissa johtokunta voi vapauttaa jäsenen talkoovelvollisuudesta esim. invaliditeetin tai korkean iän vuoksi. Pääsääntö on kuitenkin, että jos kykenet pitämään venettä, kykenet myös tekemään talkoita. Mahdollisista poikkeuksista neuvotellaan etukäteen, ei jälkikäteen.

2.TALKOIDEN SUORITUS

Talkoot alkavat pääsääntöisesti klo 18, ellei toisin ole mainittu. Talkoita johtavat yleensä laituri- ja telakkamestarit tai muut kerhon toimihenkilöt, jotka jakavat tehtävät työt. Talkoot päättyvät, kun vetäjät katsovat tehtävien töiden tulleen tehdyksi (yleensä aikaisintaan 21.30). Ei siis tietyllä kellonlyömällä. Kun työt on tehty, talkoiden vetäjät ottavat esiin talkoosuoritusten kuittauskirjan, yleensä kerhorakennuksen toimistohuoneessa, johon jokainen talkoissa ollut käy kuittaamassa oman talkoosuorituksensa. Älä siis poistu talkoista enne kuin olet kuitannut osallistumisesi. Vain ja ainoastaan nämä kuittaukset osoittavat suoritukset tehdyiksi, ja puuttuva kuittaus = tekemätön talkookerta.

Talkoissa on oikeasti tarkoitus tehdä töitä, varaa itsellesi työvaatetus ja hanskat, puku päällä ei paikalle kannata tulla!

3.KAHVIO

Kahviota pidetään avoinna kerhorakennuksella kevät- ja syysviikonloppuina sekä talkooiltoina. Kahvion hoitaminen yhtenä päivänä kuittaa yhden talkoosuorituksen. Usein kahviovuoron tekee jäsenen puoliso, jolloin talkoosuoritus kohdistetaan jäsenelle. Kahviovuorojen kohdistamisesta talkookertoihin huolehtii kahvion vastuuhenkilöt. Kahviovuoroista on lista kerhorakennuksen ilmoitustaululla, johon voit etukäteen merkata vuoron itsellesi. Merkitse listaa selvästi luettavalla käsialalla myös kenen talkoovuorolle kuittaus kohdistetaan!

4. SAARITALKOOT

Kerhomme saaritukikohdassa Långössä järjestetään vuosittain kahdet talkoot. Myös saaritalkoisiin osallistuminen kerryttää jäsenen vuosittaista talkoomäärää.

 

5.TALKOISSA ON HAUSKAA!

Talkoissa puuhastellaan yhteisen harrastuksemme parissa, samanhenkisten joukossa ja rupatellaan mukavia. Kahviossa voi nauttia herkullista välipalaa ja käydä siinä lomassa hauskoja keskusteluja sekä tutustua muihin kerholaisiin. Kaikki siis mukaan iloisella mielellä!

TYÖTALKOOVELVOITE 1 VAI 2 VAI ENEMMÄN? 
Yhteisten asioiden hoitaminen on tärkeää kulujen hallinnan vuoksi. Jokaisella jäsenellä on velvollisuus talkoosuoritteeseen jokaista satamapaikkaa ja jokaista telakkapaikkaa kohden.

Esim 1
Jos sinulla on yksi vene Savkin laiturissa, mutta telakoit veneen muualle on sinulla yksi (1) talkoo velvoite.

Esim 2 
Jos sinulla on yksi laituripaikka Savkin laiturissa ja telakoit sen talveksi Savkin tarhaan on sinulla kaksi (2) talkoo velvoitetta.

Esim 3
Jos sinulla on kaksi laituripaikkaa Savkissa ja yksi näistä veneistä telakoidaan Savkiin, niin sinulla on kolme (3) talkoovelvoitetta.