Solviken saariohje

Solvikenin saariohje

1. SAAREN KÄYTTÖOIKEUS

SAVK:n saareen ovat oikeutettuja rantautumaan kaikki SAVK:n jäsenet. Veneen tulee olla katsastettu, ja päällikkönä SAVK:n jäsen.

• Veneen päällikkö on vastuussa veneensä väestä saarella.

• Veneessä on oltava näkyvissä SAVK:n lippu liputusohjeen mukaisesti, tai oikeassa saalingissa Sarvaston venekerhon viiri.

Vieraat

Sarvaston venekerhon jäsen on oikeutettu tuomaan saareen yhden vieraan veneen, edellyttäen ettei se häiritse eikä estä seuran jäsenten rantautumista. Vieras vene tulee kiinnittää isäntäveneen perään.

Kerhon yhteisten tapahtumien aikana tulee vieraan veneen kutsumista välttää. Vieras tulee kirjata saaren vieraskirjaan veneineen.

2. LUONNONSUOJELU

• Puiden, pensaiden ja muiden kasvien vahingoittaminen on kielletty. *

• Saunavihtojen teko saaren puista on kielletty.

• Mahdollisuuksien mukaan tulee kulkemiseen käyttää jo olemassa olevia polkuja. *

• Veneet on ensisijaisesti kiinnitettävä laitureihin tai kalliolenkkeihin. *

• Kaikki roskat on vietävä saaresta pois. *

• Avotulen teko on kielletty. *

• Telttailu on kielletty.

• Saunalla yöpyminen on kielletty.

• Veteen pumppaavan wc:n käyttö on satamassa kielletty.

3. NAAPURISOPU

• Alueella on noudatettava naapureita ja muita kerholaisia huomioivaa käytöstä.

• Naapureiden alueella oleskelu ja niiden läpi kulku on kielletty.

• Kotieläimet on pidettävä kytkettynä.

• Alueella on hiljaisuus 22.00-07.00. ( Ellei johtokunta tai saaren isännät ole muuta päättänyt.)

4. KERHON OHJEET

• Alueella on noudatettava saaren isännistön ja kerhon johtokunnan ohjeita.

• Saareen saavuttua on vieraskirjaan merkittävä päiväys, aluksen nimi, päällikön nimi ja miehistö. Jos halutaan saunoa, tehdään siitä tunnin mittainen varaus saunakirjaan. Saunavaraus on tehtävä niin aikaiseksi kuin lämmitysaika huomioon ottaen on mahdollista. Vain näin saadaan saunavuoroja jäämään myös myöhemmin saapuville.

• Saunavuoroja on tarkoin noudatettava.

• Kerho perii saunomisesta maksun, jonka suuruus päätetään syyskokouksessa.

• Grilli on tarkoitettu yhteiseen oleskeluun ja ruoan laittoon. Siinä saa käyttää polttoaineena vain hiiliä ja koivuklapeja. Jos kulohälytystilaa ei ole julistettu, voidaan pienimuotoista iltanuotiota polttaa, käyttäen joko koivu- tai leppäpuuta. Kun grilliltä poistutaan, tulee huolehtia, että tuli on sammunut ja paikat jäävät siistiin kuntoon.

• Tuhkat tulee tyhjentää tarkoitusta varten varattuihin astioihin.

• Kalastus on kielletty

SAVK:n johtokunta voi kieltää saaren käytön niiltä jäseniltä, jotka eivät näitä sääntöjä noudata.